ГП село Махнівка

Записка

додаток 1

КРЕСЛЕННЯ

Схема розташування населеного пункту в системі розселення

Модель перспективного розвитку населеного пункту

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН (основне креслення) поєднаний із схемою проектних планувальних обмежень

Частина 1  Частина 2  Частина 3  Частина 4

Схема вулично-дорожньої мережі, сільського та зовнішнього транспорту

План існуючого використання території поєднаний із схемою існуючих планувальних обмежень

№ 1